Verbeter met een risico gestuurde aanpak de brandveiligheid in bestaande bouw

In Nederland moet bestaande bouw voldoen aan de bouwregelgeving. Dit houdt onder meer in dat moet worden voldaan aan het vangnetniveau bestaande bouw van het huidige Bouwbesluit. Een groot gedeelte van de gebouwen voldoet daar echter niet aan. Ook al voldoet een groot gedeelte van de gebouwen daar echter niet aan, dat wil nog niet zeggen dat deze gebouwen niet veilig zijn.
Toch zijn er grote verschillen in de risico’s. Met een goed doordacht MJOP (Meerjaren Onderhoudsplanning) kan deze ook risico-gestuurd worden. Hiermee wordt voorkomen dat er gewerkt wordt aan zaken in de gebouwen die relatief veilig zijn en dat zeer onveilige punten in de gebouwen onveilig blijven. Feitelijk brengt u een prioritering aan in de aanpak van het voldoen aan het bouwbesluit op basis van risico.

In deze workshop komen aan de orde:

- Belangrijke wijzigingen regelgeving
- Verantwoordelijkheden
- Eisen aan bestaande gebouwen
- Waarnemingen in de praktijk
- Gevolgen in de praktijk
- 5-stappenplan naar een brandveilig gebouw

Na afloop kunnen cursisten als gebouwbeheerder aan de slag in het eigen gebouw:

- Het gewenste niveaus brandveiligheid vastleggen
- Inventariseren van brandveiligheid
- Prioriteren van noodzakelijke aanpassingen 
- Budgetteren en uitvoeren
- Beheersen van het proces

Na afloop van de workshops wordt aan alle deelnemers een hand out van de presentatie en een certificaat van deelname verstrekt.

Andere workshops