Brandveiligheid in een bestaande gebouw verbeteren door een risico-gestuurde aanpak

In Nederland moet ook bestaande gebouwen voldoen aan de bouwregelgeving. Dit houdt onder meer in dat moet worden voldaan aan het vangnetniveau bestaande bouw van het huidige Bouwbesluit. 

Echter een groot gedeelte van de gebouwen voldoet niet aan de regelgeving. Maar dat wil absoluut niet zeggen dat deze gebouwen dan niet veilig zouden zijn.  Met een goed doordacht  risico gestuurd MJOP (Meerjaren Onderhoudsplanning) worden prioriteiten gesteld en eerst die zaken aangepakt die het gebouw niet-veilig maken. Hiermee wordt voorkomen dat er gewerkt wordt aan zaken in de gebouwen die relatief veilig zijn en dat zeer onveilige punten in de gebouwen onveilig blijven. Feitelijk brengt u dus een verantwoorde prioritering aan in de aanpak naar het voldoen aan het bouwbesluit op basis van risico.

In deze workshop komen aan de orde:
- Belangrijke wijzigingen regelgeving 
- Verantwoordelijkheden 
- Eisen aan bestaande gebouwen 
- Waarnemingen in de praktijk
- Gevolgen in de praktijk 
- 5-stappenplan naar een brandveilig gebouw

Hiermee kunt u aan de slag in het eigen gebouw: - Het gewenste niveaus brandveiligheid vastleggen - Inventariseren van brandveiligheid - Prioriteren van noodzakelijke aanpassingen  - Budgetteren en uitvoeren - Beheersen van het proces

Na afloop van de workshops wordt aan alle deelnemers een hand out van de presentatie en een certificaat van deelname verstrekt.

Andere workshops