Digitale klantontvangst; Efficiency meets Hospitality!

Meer persoonlijke service en efficiency dankzij digitalisering?  

Hospitality concepten vormen een actueel thema. Veel bedrijven erkennen het belang van een gastvrije ontvangst voor bezoekers of andere gasten binnen de organisatie. Tegelijkertijd blijven (facilitaire) budgetten veelal onder druk staan. Deze workshop biedt deelnemers de mogelijkheid om op een andere manier te kijken naar alternatieve mogelijkheden van (digitale) klantontvangst om deze uitdaging te realiseren.  

Tijdens de workshop wordt het end-to-end proces rondom bezoekersontvangst transparant gemaakt (waar en in welke systemen doorgaans gegevens omtrent bezoekers worden vastgelegd). Het laat deelnemers ervaren dat er mogelijkheden bestaan om een klantgerichte bezoekersontvangst te combineren met het realiseren van meer efficiency. Het biedt inzichten hoe het bezoekers ontvangst proces integraal benaderd kan worden om zodoende efficiencywinst te bieden en sub-optimalisatie te voorkomen. Het stelt deelnemers in staat om het proces in hun eigen organisatie te beoordelen om te zien of er -zonder uitbreiding van het aantal FTE- meer persoonlijke service kan worden geboden.     

Tijdens de workshop staat de ‘Visitors journey’ centraal. Deelnemers worden -aan de hand van praktijkcases en eigen voorbeeldsituaties- meegenomen in het end-to-end proces van professionele en klantgerichte bezoekersontvangst. Daarbij wordt zowel aandacht besteed aan het perspectief van de bezoeker; hoe ‘welkom’ zijn bezoekers in uw organisatie, alsook naar de eigen (facilitaire) organisatie en uitvoering. Welke processen en systemen zijn in gebruik en in hoeverre worden relevante gegevens helemaal niet-, of juist dubbel vastgelegd?  

De informatie die wordt verkregen stelt deelnemers in staat om het proces binnen hun eigen organisatie te evalueren en optimalisatie kansen en/of innovaties te identificeren.  

De hand-out van de workshop wordt beschikbaar gesteld. Daarnaast ontvangen alle deelnemers een inventarisatieformulier omtrent de bezoekersontvangst. Deze  inventarisatie maakt het mogelijk om binnen de eigen organisatie het volledige proces van bezoekersontvangst in kaart te brengen om te identificeren of, -en zo ja waar- optimalisatie kansen bestaan.

Na afloop van de workshops krijgen alle deelnemers een hand-out van de presentatie en een certificaat van deelname uitgereikt.

Andere workshops