Draag met een elektronisch sluitsysteem bij aan de borging toegangsbeleid

Doel van deze cursus is om een elektronisch toegangscontrolesysteem terug te brengen naar de drie w's, Wie heeft Waar en Wanneer toegang.  Afhankelijk van de vooraf bepaalde voorwaarden (mag de persoon er komen en op welk moment) kan het systeem een toegang vrijgegeven. Een goed systeem registreert ook wie wanneer en op welke plaats toegang heeft gekregen, waarbij onder andere de datum, tijd, pasnummer en de locatie kan worden vastgelegd.

Basis van een toegangscontrolesysteem is een goed doordacht en geformuleerd toegangsbeleid. Hierin is niet alleen het gewenste beveiligingsniveau van het object vastgesteld, maar ook de te verwachten veranderingen in de toekomst zijn hierin opgenomen. In een programma van eisen wordt het toegangsbeleid vertaald en kan uiteindelijke een keuze worden gemaakt voor een elektronische sluitsysteem dat toekomstbestendig is en voor vele jaren een juiste oplossing binnen een organisatie biedt.

In deze workshop komen aan de orde:

- Hoe stel ik een toegangsbeleid op?
- Hoe stel ik het vereiste beveiligingsniveau vast?
- Hoe maak ik een plan van eisen?
- Hoe bewaak ik de uitvoering van het toegangsbeleid?

Met de opgedane kennis kan de deelnemer een op de organisatie gericht toegangsbeleid formuleren en een programma van eisen opstellen voor een elektronisch toegangscontrolesysteem. Daarnaast verkrijgt de deelnemer inzicht in de technische oplossingen die er momenteel zijn.

Na afloop krijgen de deelnemers een handige checklist waarmee ze in de eigen organisatie de toegangsregeling kunnen beoordelen en handvaten voor het opstellen van een eigen toegangsbeleid. Daarnaast een certificaat van deelname.

 

Andere workshops