Van abstract naar concreet: een effectief beveiligingsplan

In een goed beveiligingsplan is een plan van aanpak vastgelegd voor de beveiliging van een gebouw of organisatie. Het plan omvat een risico-analyse en bepaling van de risicoklasse met de bijbehorende samenhang van organisatorische, bouwkundige en elektronische maatregelen. De bron voor een beveiligingsplan is het programma van eisen (PvE). Hierin staan de eisen en wensen die een organisatie stelt aan de beveiliging, maar waarin ook aanvullende eisen van bijvoorbeeld de verzekeringsmaatschappij (VRKI) zijn opgenomen.

Maar waar gaat het nu allemaal om? De mogelijkheden om een pand te beveiligen zijn divers. De kunst is om te komen tot een goede balans tussen enerzijds hospitality en toegankelijkheid en anderzijds de borging van de gewenste beveiliging.      

In deze workshop wordt inzichtelijk gemaakt hoe je daadwerkelijk invulling geeft aan de vaak abstracte eisen en ingewikkelde regelgeving.

Na afloop kunnen de deelnemers een beveiligingsplan opzetten met daarin opgenomen:
-          De omschrijving van het te beveiligen complex
-          De doelstelling van de beveiliging
-          De risicoanalyse met vermelding van de geconstateerde risicoklasse.
-          Omschrijving van te treffen maatregelen

En met de Rotterdamse BCN-locatie als voorbeeld, kijkt u na deze workshop echt een andere bril naar een gebouw!   

Andere workshops