Van abstract naar concreet: een effectief beveiligingsplan

In een goed beveiligingsplan wordt een plan van aanpak vastgelegd voor de beveiliging van een gebouw of organisatie. De te nemen maatregelen worden gemotiveerd toegelicht. Het beveiligingsplan omvat een risico-analyse en bepaling van de risicoklasse, met de bijbehorende samenhang van organisatorische, bouwkundige en elektronische maatregelen. De bron voor een beveiligingsplan is het programma van eisen (PvE). Hierin staan de eisen en wensen die een organisatie stelt aan de beveiliging. Hierin kan een verzekeringsmaatschappij aanvullende eisen geven.  Maar waar gaat het nu allemaal om?  Inbraakalarm, toegangscontrolesystemen, toegangspasjes, brandveiligheid, camera’s… . De mogelijkheden om een pand te beveiligd zijn enorm,. Beveiligingssystemen een noodzakelijk kwaad en staan in tegenstelling tot wat een organisatie wil uitstralen, gastvrijheid.  hoe kom nu je tot een goede balans waarin hospitality en toegankelijkheid geborgd zijn en er toch een afdoende beveiliging gegarandeerd is?      

In deze workshop wordt inzichtelijk gemaakt hoe je daadwerkelijk invulling geeft aan de vaak abstracte eisen en ingewikkelde regelgeving. Gekeken wordt naar de noodzaak van een samenhangend geheel van de organisatorische, bouwkundige en elektronische maatregelen. Goede aanknopingspunten voor zo’n effectieve beveiligingsoplossing vind je in de laatste versie van de VRKI van het Verbond van Verzekeraars.    

Na afloop kunnen de deelnemers aan de hand van een PvE een beveiligingsplan opzetten met daarin opgenomen:
-          De omschrijving van het te beveiligen complex
-          De doelstelling van de beveiliging
-          De risicoanalyse met vermelding van de geconstateerde risicoklasse.
-          Omschrijving van te treffen maatregelen

Andere workshops