Van abstract naar concreet: een effectief beveiligingsplan

Ieder object loopt risico’s op schadelijke invloeden. Dit zijn ongewenste gebeurtenissen die schadelijk kunnen zijn voor uw pand, goederen en/of  medewerkers. Om de schadelijke gevolgen te beperken is inzicht noodzakelijk in de risico’s. In een zogenaamde risicoanalyse wordt onderzocht welke risico’s er gelopen worden, hoe groot dat risico is, hoe reëel de kans is dat er een ongewenste gebeurtenis plaatsvindt en wat dan de gevolgen zijn. Aansluitend wordt in een programma van eisen (PvE) de eisen en wensen die een organisatie stelt aan de beveiliging vastgelegd. Hierin kan een verzekeringsmaatschappij nog aanvullende eisen geven. Tot slot wordt in een beveiligingsplan de te nemen maatregelen in een bijbehorende samenhang van organisatorische, bouwkundige en elektronische maatregelen gemotiveerd toegelicht.
Maar waar gaat het nu allemaal om?  aanwezigheidsregistraties,  toegangscontrolesystemen, toegangspasjes, brandveiligheid, inbraakdetectie, camera’s… .  De mogelijkheden om een pand te beveiligen zijn enorm. 
In deze workshop wordt inzichtelijk gemaakt hoe concreet invulling gegeven kan worden aan de vaak abstracte eisen en soms ingewikkelde regelgeving. Gekeken wordt hoe een samenhangend geheel van de organisatorische, bouwkundige en elektronische maatregelen bijdraagt aan een veiligere omgeving. Goede aanknopingspunten voor zo’n effectieve beveiligingsoplossing vind je in de laatste versie van de VRKI van het Verbond van Verzekeraars.    

Na afloop van deze workhsop kunnen de deelnemers aan de hand van een risicoanalyse een PvE en een beveiligingsplan opzetten met daarin opgenomen:  -      een omschrijving van de risico’s
-      De omschrijving van het te beveiligen complex
-      De doelstelling van de beveiliging
-      De risicoanalyse met vermelding van de geconstateerde risicoklasse.
-      Omschrijving van te treffen maatregelen

Na afloop van de workshops krijgen alle deelnemers een hand-out van de presentatie en een certificaat van deelname uitgereikt.

Andere workshops