Hoe creeer je de juiste (werk)omgeving die past bij je organisatie, mensen, werkprocessen en klanten

Veel organisatie stoeien met de vraag: “Hoe kan ik binnen de huidige markt mij positioneren? Hoe kan ik zorgen voor continuiteit en inspelen op veranderende markten en innovaties? Daarnaast wil ik een aantrekkelijke werkgever zijn: hoe weet ik de juiste mensen voor mij te winnen en behouden.”  

Iedere organisatie heeft daarbij zijn eigen identiteit (kenmerken, cultuur, markten en processen). Dit gaat samen met klantendoelgroepen, taken en verantwoordelijkheden medewerkers, managementstijl en marktfocus. De identiteit van de organisatie wordt bepaald door haar visie, haar omgeving en wordt gedragen door medewerkers. Het is een pallet van samenhang, flexibiliteit, betrokkenheid, beschikbaarheid en verwachtingen.  

Ondersteunende diensten binnen de organisatie zijn dé dienstverleners die de cultuur mede vormen. Marketing, HRM, FM en ICT vertalen binnen de kaders hoe hun support aansluit op de identiteit van de organisatie.  

In deze workshop staan we stil bij de vertaling van de fysieke omgeving naar de identiteit. We spelen in op werkprocessen, organisatiestructuur, productiviteit en werkplek beleving vanuit verschillende doelgroepen (leeftijden, teams, individuele karakters). Het proces van een goede passende werkomgeving gaat verder dan de veel gehoorde elementen: Bricks, Bites en Behaviour!  

In deze workshop wordt ingegaan op: 

Uitgangspunten bij creëer van passende fysieke omgeving
-          Invloed van identiteit op werkomgeving
-          Invloed van verschillende “soorten” medewerkers op de werkomgeving en hun behoeftes
-          Invloed van interne belangen op de werkomgeving
-          Invloed van verschillende werkplekconcepten op de beleving van de gebruiker  

Uitgangspunten bij realiseren van een succesvol (verander)proces -          Hoe het proces te sturen en de reacties van de betrokken mens te begeleiden?
-          Welke keuze kan ik maken in de implementatie stappen? -          Is er, en wie is, betrokken bij een stappenplan voor implementatie?
-          Welke data heb ik vooraf nodig om een goede analyse te maken van behoeften?
-          Wat, wie, hoe en vanuit welke rol mensen en zaken betrekken binnen het proces.
-          Succesfactoren bij een “road map”; do’s en don’ts!  

Aan het einde heeft u inzicht in het pallet van aandachtspunten, afwegingen en stappen die leiden tot een visie op de werkomgeving en het creëren van een passende omgeving die uw organisatie, processen, mensen en klant verwachtingen ondersteund.

Na afloop van de workshops krijgen alle deelnemers een hand-out van de presentatie en een certificaat van deelname uitgereikt.

Andere workshops