Tot een efficiëntere benutting van uw kantoorruimte door middel van technologie

Kantooroppervlak zijn doorgaans dure meters. Door het optimaliseren van (flex) werkplekken en vergaderruimtes kan een forse besparing in het aantal m2 gerealiseerd worden. Om inzicht te krijgen in het gebruik is meten, verzamelen en verwerken van betrouwbare data over de bezettingsgraden noodzakelijk. Met de ontwikkeling van nieuwe technologieën die ook nog eens gebruiksvriendelijk zijn wordt een steeds beter inzicht verkregen in het gebruik van het kantooroppervlak. Uit allerlei praktijkvoorbeelden blijkt nu dat diverse vormen van het 'moderne' werken niet altijd het gewenste resultaat opleveren en zelfs dreigen te mislukken.

Deze workshop geeft inzicht in de technologische middelen die beschikbaar zijn om bezettingsgraden te meten en te tonen. Hiermee kan een gefundeerde keuzes gemaakt worden in het aantal in te zetten aantal (flex) werkplekken en (vergader)ruimtes. De workshop geeft ook inzicht hoe deze technologische hulpmiddelen meer werkplezier en tijdswinst voor de medewerkers opleveren, waardoor ze deze ook veel sneller accepteren en gaan gebruiken.    

Na afloop van de workshops wordt aan alle deelnemers een hand out van de presentatie en een certificaat van deelname verstrekt.

Andere workshops