RI&E, van papieren tijger naar een interactief instrument

De RI&E is een wettelijke verplichting voor iedere werkgever. Het is een belangrijk instrument om de veiligheid in organisaties op orde te krijgen en te borgen. Over de hele linie geldt echter dat het kwalitatief en kwantitatief tekort schiet. Hoe komt dat? En hoe is dit op praktische en pragmatische wijze te verbeteren?

In deze workshop wordt u meegenomen in het cyclische proces van inventarisatie van werkrisico’s, weging daarvan, het opstellen en werken met het Plan van Aanpak en het actualiseren. Onderwerpen die aan de orde komen zijn dan ook: 
- Verleden en heden van de RI&E met de wettelijke grondslagen 
- Het actualiseren van de RI&E; wanneer en hoe? 
- Een praktische aanpak voor inventariseren en wegen van de risico’s; welke tools zijn hiervoor beschikbaar? 
- Het inventariseren en beleggen van de actiepunten in het Plan van Aanpak. 
- Het Plan van Aanpak operationaliseren; welke tools kunnen u hierin ondersteunen? 
- Het gestructureerd monitoren van de “staat van veiligheid” binnen de organisatie; welke tools kunnen u hierin ondersteunen?  

Na deze workshop heeft u alle stappen in de cyclus van het werken aan werkrisico’s in beeld en kunt u aan de slag. Daarbij heeft u voldoende tips en trics gekregen om van het RI&E een “actief” instrument te maken in plaats van een papieren tijger. Daarmee draagt u bij aan het reduceren van onveilige situaties, slachtoffers, schade en het vergroten van de bedrijfscontinuïteit.  Na afloop van de workshops krijgen alle deelnemers een hand-out van de presentatie en een certificaat van deelname uitgereikt.

Andere workshops