Hoe risico’s aan te pakken om te komen tot gezonde en veilige werkplekken

Veiligheid is een belangrijk onderdeel binnen het facilitair management. Bouwkundige en elektrotechnische maatregelen springen hierbij het meest in het oog. Maar zijn hiermee alle risico’s voldoende onder controle? De ervaring leert dat dit niet zo is. Al voldoet een gebouw aan het wettelijk vereiste niveau, het is uiteindelijk de gebruiker die de mate van veiligheid bepaalt. Dit organisatorische deel van de maatregelen wordt vaak als sluitstuk gezien of zelfs helemaal vergeten, maar bij ongevallen en calamiteiten zal hier echter in het onderzoek van de Inspectie SZW (voorheen de arbeidsinspectie) met nadruk naar gekeken worden. Uiteindelijk is dit onderzoek bepalend voor de mate van uiteindelijke aansprakelijkheid. 
De Arbeidsomstandighedenwet (hierna Arbowet) verplicht iedere werkgever om een arbobeleid te voeren dat zoveel mogelijk gericht is op optimale arbeidsomstandigheden. Hiervoor moet de werkgever een overzicht opstellen van alle risico's die in het bedrijf of de instelling kunnen voorkomen. Met deze Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) kan het bedrijf gestructureerd de risico’s aanpakken om zo de kans op arbeid gerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen tot een minimum te beperken. Hoewel voor bedrijven met minder dan 26 werknemers sinds 2011 versoepelde regels gelden, moeten ze wel voldoen aan de wettelijke verplichtingen. 

Een belangrijk onderdeel van de RI&E is een risico-inventarisatie met betrekking tot calamiteiten waarbij de gebruikers het pand moeten verlaten. Tijdens deze workshop wordt de deelnemer meegenomen in de totale cyclus van inventarisatie van risico’s tot organisatie en kan hij een start maken met het uitvoeren van de risico-inventarisatie, het opzetten/verbeteren en op peil houden van de BHV-organisatie, rekening houdend met de onderliggende risico’s (planmatig en organisatorisch). Ook wordt tijdens de workshop ingegaan op hoe een Risico-Inventarisatie en Evaluatie op te zetten met betrekking tot calamiteiten. Niet alleen om aan uw wettelijke verplichting te voldoen, uw aansprakelijkheid te minimaliseren, maar vooral ook om in geval van nood de kans op slachtoffers zo laag mogelijk te houden. 

Na het volgen van de workshop heeft de deelnemer inzage in de wet- en regelgeving op het gebied van de eisen van bedrijfshulpverlening, ontruimingsplannen en de daarbij behorende Risico-Inventarisatie en Evaluatie. 

In de workshop worden de volgende onderwerpen behandeld: 
- Wetgeving 
- Risico’s en restrisico’s 
- Achtergronden bedrijfshulpverlening   
- Organisatie bedrijfshulpverlening  
- Ontruimingsplannen (Eisen en inhoud) 
- Oefenen 

Na afloop van de workshops krijgen alle deelnemers een hand-out van de presentatie en een certificaat van deelname uitgereikt.

Andere workshops