De keuze uit: ,Insourcen, outsourcen of private partnership

In het recente verleden kozen veel organisaties er voor om een aantal routinematige werkzaamheden uit te besteden. In eerste instantie werd de keuze gemaakt voor single sourcing, al snel opgevolgd door multi-sourcing en voerden zij het regie organisatiemodel in. Tegenwoordig kiezen verschillende organisaties voor een omgekeerde weg, zij gaan weer meer zelf werkzaamheden uitvoeren. Zij gaan insourcen, zoals de RSO.

Wat ligt aan deze schijnbare tegenstelling ten grondslag? Waarom kozen de rijks- en semi-overheden voor insourcen, terwijl andere overheden het private partnership-model (pps) invoerden? En waarom zou een organisatie toch alles zelf doen, en wat zijn daarvan de voor- en nadelen?

Waarom deze workshop?

In deze interactieve workshop worden mening en bijdrage van de deelnemers gevraagd over dit onderwerp. Daarmee begeven zij zich naar de diepere vraag “Waar zouden wij als facilitaire organisatie voor moeten kiezen?”

Na afloop hebben de deelnemers meer inzicht gekregen in het in- en outsourcen en kunnen zij met de verkregen informatie een beter besluit nemen op de vraag waar hun organisatie voor zou moeten kiezen.

Na afloop krijgen de deelnemers de hand-out van de presentatie en een certificaat van deelname uitgereikt.

Andere workshops