Klimaatakkoord vraagt om gestructureerde aanpak

Hoe vertaalt u het klimaatakkoord naar een structurele aanpak?

De energietransitie is wereldwijd in volle gang en vertaalt zich naar landelijke doelen. Zo moet Nederland in 2020 25% minder CO2 uitstoten, in 2030 49% en in 2050 nagenoeg CO2 neutraal zijn. Om dat voor elkaar te krijgen ontwikkelt Nederland steeds meer wetgeving, zet extra handhavers in om te controleren en ze straffen sneller indien organisaties in gebreke blijven. In 2023 moeten alle kantoren minimaal een energielabel C hebben, in 2030 moeten alle label plichtige locaties minimaal een energielabel A hebben en vanaf 2019 is het al verplicht de erkende maatregelen te inventariseren en implementeren. Op deze manier dwingt de overheid de samenleving vaart te maken om de CO2 reductiedoelstellingen te halen. Afhankelijk van de ambitie van de organisatie, functie van het gebouw, de eigendomssituatie en verwachte tijd dat u de locatie blijft gebruiken zal uw vraag anders zijn welke ook direct invloed heeft op de kosten. Het kan zijn dat voor betreffende locatie niets doen volstaat aangezien u de locatie binnen 2 jaar gaat verlaten, maar ook dat afhankelijk van gebruikstijd en de functie van het gebouw een eenvoudige inventarisatie en het implementeren van de erkende maatregelen volstaat. Zorg in ieder geval dat voor u duidelijk is welke eisen voor betreffende locatie(s) gelden door bepalen energieambitie, te kijken naar functie en verwachte gebruikstijd gebouw en vertaal dat naar een specifiek uitvoeringsprogramma. Door het uitvoeringsprogramma te koppelen aan natuurlijke momenten weet u zeker dat u kosten efficiënt voldoet aan de wettelijke verplichtingen op energiegebied. Dankzij de workshop krijgt u zicht op wettelijke verplichtingen, lokale ontwikkelingen zoals de regionale energiestrategie en hoe u dit alles vertaalt naar een eigen uitvoeringsprogramma. U ontvangt gegeven presentatie met nuttige informatie zodat u snel aan de gang kan in uw eigen organisatie.  

Na afloop van de workshops krijgen alle deelnemers een hand-out van de presentatie en een certificaat van deelname uitgereikt.

Andere workshops