Marketing voor het facilitair bedrijf

Alles draait om klanten! 100% klanttevredenheid. Het zijn modieuze marketingteksten die we in menig beleidsplan tegenkomen. Om de wereld van marketing, specifiek voor een facilitair bedrijf, beter te kunnen begrijpen moeten we terug naar de basis. Terug naar de oorsprong van facility management. Het gaat hier om een vakgebied dat bijdraagt aan de doelstellingen van organisaties en de effectiviteit van individuele medewerkers. Het draait dus om mensen die zoeken naar zingeving, werkgeluk, verbondenheid, inspiratie en samenwerking. Tegelijkertijd zien we klantgedrag steeds prominenter op de onderzoeksagenda staan. Welke relatie bestaat er tussen de inzet van faciliteiten en klantgedrag? En hoe zorg je ervoor dat je medewerkers weet te binden en te boeien?  

Om de nieuwe tijdzone waarin facility management zich bevindt goed te begrijpen is kennis en kunde van marketing essentieel. Anders kijken naar uw klanten, anders kijken naar uw organisatie. Hoe gaan we verwachtingen van onze klanten van morgen inlossen? Hoe brengen we meer samenhang tussen de fysieke en virtuele wereld waarin onze klanten zich bewegen? En wat is onze rol in corporate thema’s zoals vitaliteit en aantrekkelijk werkgeverschap? Koppelen we deze vragen aan de marketingwereld, dan liggen er volop uitdagingen. Vind jezelf opnieuw uit als facilitair bedrijf en geef invulling aan thema’s als identiteit (‘wie willen we zijn?’), zichtbaarheid, doordachte communicatie met stakeholders, branding en storytelling. En: ontwerp een dienstverleningsmodel waarbij je dicht op de business zit om daarmee een betekenisvolle bijdrage te kunnen leveren aan jouw doelgroepen.  

Stap aan boord van een boeiende marketingreis en ontdek waar uw organisatie staat op de marketingladder. Tijdens de eerste halte wordt meteen scherp dat marketing en facility management onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Onderweg vult u uw gereedschapskist met diverse marketingtools en zet u stippen op de horizon. En tijdens het off boarden bent u zich ervan bewust dat de principes van marketing noodzakelijk zijn om blijvend aansluiting te houden op uw klanten in een veranderende wereld. Naast een theoretische verkenning is er voldoende ruimte om met elkaar de dialoog aan te gaan en praktijkervaringen te delen.  

In deze interactieve cursus – waarin diverse oefeningen aan bod komen - begrijpt u wat de meerwaarde is van marketing voor een facilitair bedrijf. Maar vooral: hoe kijk je met een ‘marketingbril’ naar de eigen organisatie en waar let je op? Tijdens de cursus is er ruimte voor diverse fotomomenten:
·         Weg met de marketingmix!
·         Uw facilitaire klant 3.0
·         Transformeren van V&D naar Coolblue
·         Jezelf opnieuw uitvinden als facilitair bedrijf
·         Een begrippenkader voor een marktgericht facilitair bedrijf  

Na de cursus bent u in staat de principes van marketing te vertalen naar uw eigen organisatie. Aan de hand van korte opdrachten meet u de temperatuur van uw organisatie en leert u hoe u krachtiger kunt acteren richting uw klantgroepen. Na afloop krijgen de deelnemers een hand out mee waarin alle thema’s overzichtelijk zijn weergegeven.

Na afloop van de workshops krijgen alle deelnemers een hand-out van de presentatie en een certificaat van deelname uitgereikt.

Andere workshops