Met Circulair Faciliteren bijdragen aan de circulaire economie

De circulaire economie is in opkomst. En terecht! De vraag is niet of we onze economie circulair moeten maken, maar hoe we dat gaan doen. Facility Managers spelen hierbij een belangrijke rol. Zij kunnen de juiste circulaire vragen stellen in de aanbestedingsfase en vervolgens borgen dat gemaakte afspraken in de exploitatiefase ook worden nagekomen. Op deze wijze kunnen zij zowel het energieverbruik, het materiaalgebruik als het gedrag van mensen binnen gebouwen beïnvloeden. 

Maar is hierin een relatie met de toenemende aandacht voor de inclusieve economie? Beide ontwikkelingen hebben overeenkomsten en kunnen elkaar versterken. In een circulaire economie wordt gestreefd naar zo min mogelijk, en uiteindelijk geen, verspilling van grondstoffen en materialen. In een inclusieve economie wordt sociaal kapitaal gewaardeerd en wordt de meerwaarde van diversiteit benut.

In deze kennissessie komen beide thema’s aan de orde door theorie te koppelen aan praktijkvoorbeelden. Na afloop hebben de deelnemers:

- Kennis van de Circulaire Economie en de vertaalslag naar Circulair Faciliteren.
- Inzicht in de relatie tussen de circulaire en inclusieve economie. 
- Concrete handvatten om facilitaire kansen en uitdagingen binnen hun organisatie te herkennen en om organisaties te helpen de ‘circulaire ambities’ te concretiseren.

Na afloop van de workshops krijgen alle deelnemers een hand-out van de presentatie en een certificaat van deelname uitgereikt.

Andere workshops