Met een goed verhuismanagement verzekerd zijn van een ongestoorde organisatie

Onder meer krimpende organisaties, plaats onafhankelijk werken en flexwerkplekken zorgden de afgelopen jaren ervoor, dat organisaties naar een nieuwe werkomgeving wilden gaan of intern minder vierkante meters in gebruik nemen. Verhuizen komt dan al snel om de hoek kijken. Echter, verhuizen is niet iets wat dagelijks in organisaties wordt gedaan, terwijl de medewerkers wel zo ongestoord mogelijk door moeten kunnen blijven werken.

Waarom deze workshop?

In deze workshop krijgen deelnemers inzicht, in hoe een plan om te gaan verhuizen uiteindelijk vertaald wordt naar een masterplan verhuizing, waarin in alle aspecten rond een verhuizing zijn opgenomen. Aan de orde komen factoren, die van invloed zijn op het totale proces en de deelprocessen, waaronder vergunningen, verzekeringen, beveiliging, ICT, telefonie etc. 

Aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden doorlopen de deelnemers een stappenplan dat leidt tot een masterplan met de nadruk op de logistieke en technische aspecten van een verhuizing. Dit stappenplan komt tot stand in een interactieve bijeenkomst, waarin de deelnemers vanuit hun eigen situatie gaan bedenken met welke zaken zij rekening moeten houden in relatie tot de overgang naar de nieuwe huisvesting. Welke zaken moet ik in een vroegtijdig stadium al regelen om op de eerste dag na de verhuizing verzekerd te zijn van werkende verbindingen als, internet, intranet, telefonie, post, maar ook de leveringen van leveranciers. Een aspect dat nog wel eens vergeten wordt in een verhuizing is de oplevering van de oude locatie. Door dit in een plan mee te nemen, kunnen onnodige kosten achteraf bij de oplevering worden bespaard.           

Na afloop van de workshops krijgen alle deelnemers een hand-out van de presentatie en een certificaat van deelname uitgereikt.

Andere workshops