Het optimaliseren van uw FMIS binnen de (veranderende) (Regie ) organisatie.

Veel organisaties hebben al grote delen van hun facilitaire proces met behulp van een facility management information system (FMIS) geborgd en geoptimaliseerd. Waar dat in eerste aanleg vooral werd gebruikt om contracten te beheren en voor een meldingenbeheer-module, inmiddels is dit al meegegroeid met de organisatie en ondersteunt het FMIS de facilitaire afdeling in de brede zin van het woord.

Met de trends en ontwikkelingen in facilitair management, waaronder de overgang naar de regie-organisatie, wordt vaak geconstateerd dat het huidige FMIS niet of nauwelijks meer aansluit bij de nieuwe manier van werken en de bijbehorende processen. Derhalve dient zich dan de noodzaak aan om het FMIS optimaal aan te sluiten op de processen in de veranderende organisatie .

Waarom deze workshop?

In deze workshop leren deelnemers een FMIS optimaal te gebruiken binnen de (veranderende) (Regie) organisatie. In deze workshop komen onder meer aan bod:

- Trends in facilitair management en FMIS.

- FMIS binnen de Regie-organisatie.

- Ontwikkelen van een stappenplan om het FMIS te optimaliseren.

Na afloop van de workshop hebben de deelnemers een werkwijze ontwikkeld om een eigen stappenplan te formuleren voor de optimalisatie van hun FMIS.

Na afloop krijgen de deelnemers de hand-out van de presentatie en een certificaat van deelname uitgereikt.

Andere workshops