In 5 stappen de in- en externe beveiliging op orde krijgen

Als een organisatie wordt getroffen met onverklaarbare vermissingen en verliezen heeft dat naast materiele schade ook een negatieve uitwerking op het personeel. Daarnaast kan hiermee ook het imago van de organisatie worden geschaad. Voor bedrijfsveiligheid geld dan ook dat voorkomen beter is dan genezen.
Maar hoe krijg ik nu die interne veiligheid op de rit zonder een fort te gaan worden. Welke maatregelen kan ik nemen en hoe houd ik beveiliging op de agenda?  

De workshop beveiliging van uw organisatie gaat in op 5 stappen die achtereenvolgens gezet moeten worden. Deze 5 stappen klinken heel vanzelfsprekend, maar in de dagelijkse praktijk blijkt dat de vanzelfsprekendheid niet altijd ook leid tot het verhogen van de veiligheid.  

Aan bod komt:

- Hoe leg ik de randvoorwaarden vast.
- Welke uitgangspunten voor risicobeheer leg ik vast? 
- Welke risico’s loopt de organisatie en welke gevolgen kan dit hebben
-  Welke maatregelen kan ik nemen om het risico te beheersen, op welke wijze inplementeren?
- Hoe voer ik risico management in de organisatie in?  

Na het volgen van de workshops bent u in staat om in de eigen organisatie de risico’s op een gestructureerde wijze in kaart te brengen en kunt u de onderkende risico’s met de juiste maatregelen en in overeenstemming met het doel van preventie in de organisatie invoeren en beheersen.    

Na afloop krijgen de deelnemers de hand-out van de presentatie en een certificaat van deelname uitgereikt.

Andere workshops