Flexibiliteit van uw organisatie behouden door middel van verandermanagement

Zonder de nodige flexibiliteit heeft geen enkele organisatie in de huidige tijd kans op overleven. Ook het facilitair management ontkomt er niet aan om op tijd de eigen bakens te verzetten of te ondersteunen bij veranderingen in zijn klantomgeving. Verandermanagement maakt daarbij een essentieel onderdeel van facilitair management uit. Niet alleen bij veranderingen in de eigen facilitaire organisatie, maar zeker ook in de rol van dienstverlener voor de eigen organisatie. Verandermanagement is iets waar iedere, facilitair manager in de dagelijkse praktijk mee te maken heeft. Veelal gebeurt dat onbewust, al heeft bewust nadenken over verandermanagement zijn waarde, en is verandermanagement toepasbaar op alle zaken. 

Waarom deze workshop?

Deze workshop geeft inzicht in verandermanagement, dat bruikbaar is bij de verschillende, facilitaire processen, zoals herhuisvesting, outsourcing, implementatie HNW, inrichten van regie, selectie van derden of reorganisaties. Belangrijke punten, die in deze workshop aan bod komen, zijn dan ook hoe het proces te sturen is met de daarbij berokken organisatie en mensen?

In deze workshop wordt ingegaan op:

- De integrale aanpak: wie, wat, waar?

- Hoe het proces te sturen en de reacties van de mens.

- Hoe de continuïteit tijdens het proces te regelen?

- Welke belangrijke elementen vormen de basis voor het slagen?

- De onderscheidende uitgangspunten bij de selectie van potentiële partners.

- HR-vraagstukken binnen het proces (de medewerker; zijn proces; de overdracht).

- Een stappenplan voor implementatie.

- De relatie met de regie-organisatie.

Na afloop krijgen de deelnemers de hand-out van de presentatie en een certificaat van deelname uitgereikt.

Andere workshops