Met de NEN 8021 tot een objectieve meting van een gebouwprestatie komen

Tot voor kort was de bepaling van de functionele- of gebruikswaarde van een gebouw voor een groot deel een subjectieve aangelegenheid. Door de toegenomen leegstand van gebouwen en aandacht voor vernieuwende werkplekconcepten is de noodzaak  gegroeid om eisen en wensen van gebruiker en aanbieder meer op elkaar af te stemmen. Met de introductie van de NEN 8021 wordt het vergelijken van gebouwen gemakkelijker, transparanter en vooral objectiever gemaakt wat bijdraagt aan betere keuzes en eenduidige verantwoording.

De NEN 8021 is dan ook de tool voor een objectieve meting van de gebouwprestatie. Met de norm wordt de gebruikswaarde van utiliteitsgebouwen eenduidig gewaardeerd ten opzichte van technische en financiële waarde. De norm geeft snel en zonder hulpmiddelen een antwoord op de vraag: Is het gebouw voor het gebruik geschikt?. Hiermee kan de vraag van gebruikers worden gematched met het vastgoed aanbod en kunnen gebouwen onderling worden vergeleken.  

Deze workshop is relevant voor alle partijen die verantwoordelijk zijn voor huisvesting en daarover moeten beslissen. Gebruikers worden geholpen om hun eisen en wensen voor huisvestiging eenduidig vast te leggen en op basis hiervan een strategie te bepalen. Vastgoedeigenaren kunnen hun vastgoed spiegelen aan de eisen en wensen van (toekomstige) gebruikers.

Na afloop van deze workshop kunt u als eindgebruiker vastgoed waarderen op basis van kwaliteit en wensen formuleren ten aanzien van verbetering. Met de opgedane kennis bent u beter in staat om in discussie te gaan met de eigenaar over noodzakelijke aanpassingen. 

Organisaties met expirerende huurcontracten kunnen met deze norm in overleg gaan met de verhuurder en hun wensen gerealiseerd zien in de bestaande huisvesting. Aan de andere kant komen eigenaren sneller tot een goed afgestemde selectie van gebouwen voor een huurder, zodat er minder geïnvesteerd hoeft te worden.  

Na afloop van de workshops krijgen alle deelnemers een hand-out van de presentatie en een certificaat van deelname uitgereikt.

Andere workshops