Wettelijke verplichtingen energietransitie

Hoe te voldoen aan uw wettelijke verplichtingen op energiegebied?  

Doordat organisaties de afgelopen jaren onvoldoende energiebesparende maatregelen hebben genomen grijpen de Europese en Nederlandse overheid hard in. Afhankelijk van de omvang van de organisatie en locatie moet de organisatie meer of minder maatregelen nemen. Zo moet je voor locaties die meer dan 50.000 kWh per jaar gebruiken alle erkende maatregelen nemen waaronder het implementeren van een Energieregistratie en Bewakingssysteem (EBS). Alle kantoren moeten uiterlijk  2023 minimaal een energie label C hebben en in 2030 moeten alle label plichtige gebouwen minimaal een A Label hebben. Voor grote locaties moet u actuele energiebesparingsplannen ehebben en grote organisaties moeten 4 jaarlijks een energieaudit opstellen. Vanaf 2019 moeten organisaties genomen maatregelen aangeven zodat de overheid op afstand kan volgen of organisaties maatregelen nemen.  

Veel organisaties hebben onvoldoende zicht op alle wettelijke verplichtingen om CO2 te reduceren. Ook ontbreekt het binnen de meeste organisaties aan benodigde kennis en hulpmiddelen om alle verplichtingen zelf uit te voeren. Na de workshop weet u wat uw organisatie moet doen om te voldoen aan de wet milieubeheer en indien u meer dan 250 medewerkers heeft de EED en energie-audit.  

Tijdens de workshop presenteren wij alle verplichtingen die voor aanwezige organisaties gelden, welke keuzes u moet maken en hoe te voldoen aan verplichtingen op korte en lange termijn. U ziet hulpmiddelen welke kunnen helpen bij het voldoen aan de verplichtingen alsook subsidieregelingen die zorgen voor een betere businesscase inclusief hoe te verkrijgen.      

Alle deelnemers ontvangen een hand out met alle relevante informatie zoals de wettelijke verplichtingen en subsidiemogelijkheden. Ook ontvangt u de door Facilicom opgestelde Whitepaper Energiemanagement.

Andere workshops